AquaDrone inspecties

aangemaakt op: 17 november 2017 |
Door gebruik te maken van AquaDrones kunnen constructies in en om het water goed in kaart gebracht worden zowel visueel als in 3D. Doordat de AquaDrones klein en snel inzetbaar zijn, kunnen ze op makkelijk op plekken komen waar andere technologieën niet of moeilijk inzetbaar zijn.

Waarom is dit plan goed voor Dordrecht?

Dordrecht heeft veel waterwegen en daarmee veel bebouwing in en om het water. Bruggen, kades en overige natte bouwwerken kunnen op een volledig nieuwe manier in kaart gebracht worden. Zo kan verval en verandering in de tijd gemeten worden, niet alleen op punten, maar over de totale omvang van de constructie.

Waarom is dit plan vernieuwend?

Tot voor kort was het niet mogelijk om vanaf het water 3D te modelleren. Door de nieuwste technologieën te gebruiken met unique (zelf ontworpen) AquaDrones kan nieuw inzicht gecreëerd worden die voorheen simpelweg niet mogelijk was. Daarbij hebben we eigen communicatie en operationele protocollen ontwikkeld die ervoor zorgen dat metingen herhaalbaar zijn, waardoor een eerlijk vergelijk gemaakt kan worden met een eerder opgenomen dataset.

Bijlage bij dit plan

AquaDrone-A4-ZA-Flyer

Meer informatie

Contactpersoon
Dennis de Witte
Organisatie
AquaSmartXL
dennis.dewitte@aquasmartxl.com
0650832589