Coders Academy’s smart Hub Dordrecht helpt jou je plannen voor een smart City te realiseren!

aangemaakt op: 3 december 2017 |
Coders Academy organiseert maandelijkse meetings waarbij burgers en organisaties die voor Dordrecht een goed plan hebben (wat past binnen de kaders van Smart City) begeleiding krijgen om dit daadwerkelijk te realiseren middels inzet van programmeurs en het meedenken door ervaren ondernemers. Studenten worden hiervoor ingezet en kunnen op die manier interessante leerervaring opdoen en tevens een mooie bijdrage leveren aan het oplossen van maatschappelijke uitdagingen.

Waarom is dit plan goed voor Dordrecht?

Omdat op deze manier goede ideeën voor een Smart City ook écht worden gerealiseerd en uitgeprobeerd. Tevens krijgt het ICT-onderwijs goede input vanuit het bedrijfsleven zodat dit beter kan aansluiten op hun behoeften.

Waarom is dit plan vernieuwend?

Door de intensieve manier van samenwerken tussen onderwijs, bedrijfsleven en burgers komen vernieuwende diensten ook daadwerkelijk tot stand.

Meer informatie

Contactpersoon
Sander Waterval
Organisatie
Coders Academy BV
0888887007