Innovatiefonds
Smart City

Innovatiefonds

Wat goed! Je hebt een vernieuwend idee voor Dordrecht. Via deze website kun je jouw idee delen met de stad. Ga over je plan in gesprek met experts, inwoners en belanghebbenden. Op die manier kun je jouw plan aanscherpen en kijken of er voldoende draagvlak is.

Om jouw plan tot uitvoering te brengen heb je misschien een financiële steun in de rug nodig. Via deze pagina kun je een subsidie of geldlening aanvragen vanuit het Innovatiefonds Smart City, dat voor 2017 en 2018 in het leven is geroepen. Er is zowel een subsidiebudget van €460.000,-, als een budget van €460.000,- voor geldleningen. In totaal is dus €920.000,- beschikbaar gedurende deze periode.

Hoe werkt het?

1. Je publiceert jouw idee voor Dordrecht op deze website

2. Via het digitaal loket van de gemeente vraag je de subsidie of geldlening aan

3. Een onafhankelijke adviescommissie kijkt of jouw aanvraag in aanmerking komt voor subsidie of een geldlening

Belangrijke data

In 2017 en 2018 kun je op acht momenten een aanvraag indienen bij de gemeente. De termijnen zijn:
• 1 januari tot 1 april
• 1 april tot 1 juli
• 1 juli tot 1 oktober
• 1 oktober tot 1 januari

De adviescommissie brengt uiterlijk zes weken na afloop van elke termijn advies uit aan het college van burgemeester en wethouders over de ingediende aanvragen. Het college neemt daarna een besluit. Dat is uiterlijk binnen vier weken na het advies van de adviescommissie. Het college kan deze termijn eenmalig, alleen als dat echt nodig is, met maximaal vier weken verlengen.

Voorbeeld: stel dat je half februari je subsidie-aanvraag indient. Dan geeft de adviescommissie binnen 6 weken na 1 april (dat is uiterlijk half mei) een advies aan het college. Het college heeft daarna nog vier weken de tijd om een besluit te nemen. Dat betekent dat je uiterlijk half juni te horen krijgt of jouw plan voor subsidie in aanmerking komt. In dit voorbeeld gaan we uit van de maximale doorlooptijd van een aanvraag. Zowel de adviescommissie als het college doen hun best om de doorlooptijd zo kort mogelijk te houden.

Spelregels

Je kunt subsidie aanvragen via het digitale loket van de gemeente. Er zijn een aantal spelregels waar je je aan moet houden. We zetten de belangrijkste spelregels op een rij:

 • Check of je plan past binnen een van de vijf thema’s van Smart City
 • Je plan is vernieuwend en levert een bijdrage aan de economische groei, het imago en/of de leefbaarheid van de stad.
 • Je plan is erop gericht om de samenwerking tussen kennisinstellingen, bedrijven en/of inwoners van de stad te vergroten.
 • Je kunt tijdens de looptijd van deze regeling maar één keer in aanmerking komen voor subsidie vanuit het innovatiefonds.
 • Je plan wordt uitgevoerd in Dordrecht en wordt binnen 24 maanden gerealiseerd.
 • Je hebt een projectplan met een omschrijving van de activiteiten, een planning en begroting.
 • Je publiceert jouw innovatieve idee op deze website
 • Doe je de aanvraag namens een organisatie? Upload dan het uittreksel Kamer van Koophandel of de bestuurssamenstelling
 • Is besloten dat je vanuit het innovatiefonds subsidie of een geldlening krijgt voor je plan?
 • Vermeld dit dan in alle publicaties over je plan.
 • Bewaar alle facturen, zodat je achteraf kunt laten zien hoeveel je daadwerkelijk hebt uitgegeven.