Proclaimer SmartCity Dordrecht

De gemeente Dordrecht spant zich in voor de inhoud van deze website en doet er alles aan om de website actueel te houden en te voorzien van juiste informatie. De BurgerServicecode is hierbij leidraad. Wij gaan vertrouwelijk om met de informatie die u ons via de website verstrekt.
Wanneer u met behulp van het webformulier een vraag stelt of een klacht indient, wordt deze behandeld conform de email gedragslijn. Bij het gebruik van webformulieren is het aantal verplichte velden tot een minimum beperkt.
Persberichten, nieuwsberichten e.d. kunt u richten aan de redactie van deze website: smartcity@dordrecht.nl. De redactie zal per bericht oordelen of dit wordt geplaatst. Deze e-mails worden niet standaard beantwoord. Op e-mails van beledigende aard wordt niet gereageerd.

De foto’s op deze site mogen niet zonder toestemming van de redactie gebruikt worden voor andere media. Wilt u een foto gebruiken, neem dan contact op met smartcity@dordrecht.nl.

De toegankelijkheid van deze site is gewaarborgd, doordat de webrichtlijnen van de overheid worden nagestreefd.
Omgang met persoonsgegevens
Alle informatie die u ons verstrekt, wordt vertrouwelijk behandeld. Wij gebruiken uw gegevens alleen voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten. Als u bijvoorbeeld uw naam en adres heeft opgegeven omdat u een brochure wilt ontvangen, zal de gemeente Dordrecht uw gegevens niet gebruiken om u ander materiaal toe te sturen, tenzij dat op onze website is aangegeven. Ook bewaren wij persoons- en adresgegevens niet langer dan nodig is.
Wet bescherming persoonsgegevens
De belangrijkste regels voor de omgang met persoonsgegevens zijn vastgelegd in de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). De Autoriteit Persoonsgegevens is toezichthouder op de Wet bescherming persoonsgegevens.

Links naar andere websites
Op smartcitydordrecht.nl kunnen links naar websites of services van derden staan. De gemeente Dordrecht is niet verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving door derden.

Cookies op smartcitydordrecht.nl
Smartcitydordrecht.nl maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door de website op uw computer, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst en vervolgens door de website weer kunnen worden geraadpleegd. Wij gebruiken deze cookies voor twee doeleinden:

∞ Om de website goed te laten werken. Ze worden bijvoorbeeld gebruikt om uw voorkeuren te onthouden of om te onthouden of u een enquête al heeft ingevuld.

∞ Om statistieken over het gebruik van de website te verzamelen. Smartcitydordrecht.nl maakt gebruik van Google Analytics; de web-analyse-service van Google. Google Analytics verzamelt gegevens over de manier waarop onze bezoekers de website gebruiken. Denk hierbij aan bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. De gemeente gebruikt deze informatie om de website beter af te stemmen op de behoeften van de bezoekers.

De gemeente Dordrecht kan deze cookies niet herleiden tot een pc of individu, verzamelt via de cookies geen persoonlijke gegevens en gebruikt de verzamelde informatie niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven. Dus ook niet voor commerciële doeleinden

Komt u toch iets tegen dat niet correct is, dan stellen wij uw reactie bijzonder op prijs. U kunt zelf kiezen op welke wijze u ons dit wilt laten weten. Alle benodigde gegevens staan op de contactpagina.