THEMA'S

Mobiliteit en Milieu

Wij willen als Dordtenaren de stad bereikbaar en leefbaar houden. Technologische innovaties op het gebied van onder andere wegenonderhoud, parkeervoorzieningen en fietsgebruik bieden een uitkomst. Heb jij een innovatief idee om het verkeer en/of klimaat in de stad te verbeteren? Laat het ons weten

Smart City Dordrecht stelt voor 2018 het doel

– Meer dynamische (reis) informatie beschikbaar te stellen;
– Duurzaam vervoer voorrang te geven en (verkeers)knelpunten innovatief op te lossen;
– De luchtkwaliteit in de stad actief te meten en (waar nodig) te verbeteren.

Meer weten hoe Dordrecht dit nu al doet? Bekijk de innovatieve projecten in de stad!

Slimme verlichting

Slimme verlichting

Op het fietspad Kors Monsterpad is eind 2015 dynamische LED verlichting aangebracht. ...

Zorg en Leefbaarheid

Leefbaarheid en veiligheid in Dordrecht is belangrijk. Daarom stimuleren wij samen vernieuwingen in de (jeugd)zorg en participatie in de stad. Wil jij hieraan bijdragen met jouw innovatieve plan of project? Dan hebben wij jouw hulp zeker nodig

Smart City Dordrecht stelt voor 2018 het doel

– Participatie op het gebied van leefbaarheid te verbeteren;
– Technologische innovaties/datagebruik in de (jeugd)zorg te stimuleren;
– Overlast en criminaliteit door datagebruik aan te pakken.

Meer weten hoe Dordrecht dit nu al doet? Bekijk de innovatieve projecten in de stad!

Slimme wijkteams

Slimme wijkteams

Sinds eind 2016 wordt actief data van de (gemeentelijke) sociale wijkteams ...

Economie en Binnenstad

Initiatieven van inwoners, ondernemers en (onderwijs)organisatie krijgen in Dordrecht de ruimte om te ontwikkelen. Met technologische innovaties en datagebruik kunnen wij de levendigheid van de (binnen)stad vergroten. Heb jij een creatief en vernieuwend idee om onze stad levendig te houden? Dien jouw plan dan in via het Innovatiefonds

Smart City Dordrecht stelt voor 2018 als doel

– Kansrijke initiatieven in de stad uit te voeren;
– De deelcultuur in Dordrecht te ondersteunen;
– Levendigheid in de stad door datagebruik en innovaties te vergroten.

Meer weten hoe Dordrecht dit nu al doet? Bekijk de innovatieve projecten in de stad!

Slimme Binnenstad

Slimme Binnenstad

Begin 2016 is door studenten van de TU Delft de voetgangersstromen in het ...

Water en Energie

Dordrecht is omgeven door water. Innovaties kunnen de waterveiligheid en het klimaat in onze stad verbeteren. Om in 2050 een energie neutrale stad te zijn, is slimmer gebruik en opwekking van energie hard nodig. Ben jij de Dordtenaar die daarbij kan helpen? Laat het ons weten

Smart City stelt voor 2018 als doel

– Waterveiligheid en waterberging (innovatief) te verbeteren;
– De beleving van het water in de stad te vergroten;
– Energiewinning en gebruik slimmer te ontwikkelen.

Meer weten hoe Dordrecht dit nu al doet? Bekijk de innovatieve projecten in de stad!

Slim Waterbeheer

Slim Waterbeheer

In 2015 is een proef gestart met het digitaal meten van grondwaterstanden, via ...

Opendata en Kennisdeling

Wij als Dordtenaren verzamelen veel data (gegevens) in de stad. Vanuit de gemeente wordt het open delen van kennis en informatie gestimuleerd, door data openbaar beschikbaar te stellen. Door binnen de gemeente data actief te verzamelen, verwerken en analyseren, kan er in de stad efficiënter worden gewerkt. Verzamel jij zelf data, heb jij een sterke databehoefte of een innovatief plan? Laat dan van je horen

Smart City Dordrecht stelt voor 2018 het doel

– Data volgens de Wet Openbare Overheid open te stellen;
– De databehoefte en beschikbaarheid van data in Dordrecht op te halen;
– Datawijsheid in de gemeentelijke organisatie te vergroten.

Meer weten hoe Dordrecht dit nu al doet? Bekijk de innovatieve projecten in de stad!

Slim Datagebruik

Slim Datagebruik

Begin 2016 is binnen de gemeente gestart met een datacursus, ontwikkeld door Utrecht ...