Spring naar inhoud

Adviescommissie Innovatiefonds

Tegelijkertijd met de oprichting van het Smart City Innovatiefonds is de adviescommissie opgericht. Deze commissie heeft als doel om het college van burgemeester en wethouders advies te geven over de aanvragen die worden ingediend om een financiële bijdrage voor het ontwikkelen van innovatieve initiatieven in Dordrecht. De commissie bestaat uit zes leden, inclusief de voorzitter. De voorzitter en drie commissieleden komen uit het bedrijfsleden, één commissielid komt uit het onderwijs, en één commissielid is student. De leden van de commissie beschikken over een relevant netwerk in de regio en binding met Dordrecht, waardoor zij ook in staat zijn om de activiteiten van het fonds onder de aandacht te brengen.

Wanneer brengt de adviescommissie advies uit?
De adviescommissie brengt uiterlijk zes weken na afloop van elke termijn advies uit aan het college van burgemeester en wethouders over de ingediende aanvragen. Het college neemt daarna een besluit. Dat is uiterlijk binnen vier weken na het advies van de adviescommissie. Het college kan deze termijn eenmalig, alleen als dat echt nodig is, met maximaal vier weken verlengen. Voorbeeld: stel dat je half februari je subsidie-aanvraag indient. Dan geeft de adviescommissie binnen 6 weken na 1 april (dat is uiterlijk half mei) een advies aan het college. Het college heeft daarna nog vier weken de tijd om een besluit te nemen. Dat betekent dat je uiterlijk half juni te horen krijgt of jouw plan voor subsidie in aanmerking komt. In dit voorbeeld gaan we uit van de maximale doorlooptijd van een aanvraag. Zowel de adviescommissie als het college doen hun best om de doorlooptijd zo kort mogelijk te houden.

Belangrijke data!

In 2021 kun je op vier momenten een aanvraag indienen bij de gemeente.
De termijnen zijn:
• 1 januari tot 1 april
• 1 april tot 1 juli
• 1 juli tot 1 oktober
• 1 oktober tot 1 januari

Daan Wortel

Daan Wortel

‘Vanuit het Fieldlab Smart Industry en Smart City zijn er kansen om innovatie in de Duurzaamheidsfabriek verder te brengen. Ik denk dat het Innovatiefonds Smart City daar een belangrijke bijdrage aan kan leveren.’


Daan Wortel is innovatiemanager bij het Da Vinci College in Dordrecht en ambassadeur van de Smart Industry. Hij heeft Technische Bestuurskunde en Management aan de TU Delft gestudeerd. Zijn specialisatie is het analyseren van technisch complexe systemen en daar diverse studies op loslaten. Hij houdt met op te zetten projecten rekening met de kansen en behoeften op de toekomstige arbeidsmarkt en adviseert het college van bestuur over het innovatiebeleid. Daniel Wortel heeft als belangrijkste opdracht om het bedrijfsleven te betrekken in publiek private samenwerkingsconstructies bij de doorontwikkeling van het onderwijs.