Spring naar inhoud

Adviescommissie

Tegelijkertijd met de oprichting van het Smart City Innovatiefonds is de adviescommissie opgericht. Deze commissie heeft als doel om het college van burgemeester en wethouders advies te geven over de aanvragen die worden ingediend om een financiële bijdrage voor het ontwikkelen van innovatieve initiatieven in Dordrecht. De commissie bestaat uit zes leden, inclusief de voorzitter. De voorzitter en een ander commissielid komen uit het onderwijsveld. Twee van de commissieleden komen uit het bedrijfsleven, één uit het onderzoeksveld en één student. De leden van de commissie beschikken over een relevant netwerk in de regio en binding met Dordrecht, waardoor zij ook in staat zijn om de activiteiten van het fonds onder de aandacht te brengen.

Wanneer brengt de adviescommissie advies uit?
De adviescommissie brengt uiterlijk zes weken na afloop van elke termijn advies uit aan het college van burgemeester en wethouders over de ingediende aanvragen. Het college neemt daarna een besluit. Dat is uiterlijk binnen vier weken na het advies van de adviescommissie. Het college kan deze termijn eenmalig, alleen als dat echt nodig is, met maximaal vier weken verlengen. Voorbeeld: stel dat je half februari je subsidie-aanvraag indient. Dan geeft de adviescommissie binnen 6 weken na 1 april (dat is uiterlijk half mei) een advies aan het college. Het college heeft daarna nog vier weken de tijd om een besluit te nemen. Dat betekent dat je uiterlijk half juni te horen krijgt of jouw plan voor subsidie in aanmerking komt. In dit voorbeeld gaan we uit van de maximale doorlooptijd van een aanvraag. Zowel de adviescommissie als het college doen hun best om de doorlooptijd zo kort mogelijk te houden.

Belangrijke data!

In 2018 kun je op vier momenten een aanvraag indienen bij de gemeente.
De termijnen zijn:
• 1 januari tot 1 april
• 1 april tot 1 juli
• 1 juli tot 1 oktober
• 1 oktober tot 1 januari

Prof. Dr. Jan Schoormans

Prof. Dr. Jan Schoormans

Jan Schoormans (1956) is Professor Consumentengedrag bij de Faculteit van het Industrieel Ontwerpen van de TU Delft. Hij richt zich met zijn onderzoek op de acceptatie van nieuwe producten en diensten bij consumenten. Hierbij gaat zijn aandacht vooral uit naar de acceptatie van duurzame producten.