Skillslab leerroutes

aangemaakt op: 11 oktober 2017 |
Leren​ ​&​ ​Samenleving​ ​als​ ​natuurlijke​ ​bondgenoot​ ​van​ ​leerlingen​ ​bij​ ​hun​ ​talentontwikkeling. Kinderen leren de 21 ste Century Skills ontwikkelen door op een natuurlijke en speelse
manier kennis te maken met de ‘echte’ wereld.


Waarom is dit plan goed voor Dordrecht?

Wij leren de jeugd in Dordrecht, kritisch​ ​en​ ​creatief denken​, leren ze problemen
op te lossen​, te communiceren​ en leren ze culturele​ ​vaardigheden​. Het omgaan
met​ ​moderne​ ​media​, ict​ en vooral ook het aanleren basisvaardigheden​ om informatie​ ​te​ ​verwerven wordt niet vergeten​.

We gaan actief met de leerlingen in de ‘echte’ wereld (de samenleving) aan de slag. Wij
leggen​ ​contacten​ ​met maatschappelijke​ ​organisaties​ ​en bedrijven,​ ​laten​ ​leerlingen daadwerkelijk​ ​participeren. Hier liggen voor de maatschappelijke organisaties en bedrijven enorme kansen om kinderen op jonge leeftijd te inspireren voor die tak van sport. Het leren van kinderen wordt functioneler en waardevoller met een doel (beroep/inspiratie) voor ogen.

Waarom is dit plan vernieuwend?

Er is in Nederland nog geen enkele basisschool die op deze wijze de kinderen voorbereid op de toekomst door ze het totale pakket aan 21ste eeuwse vaardigheden aan te leren en waar de maatschappelijke organisaties en bedrijven allerlei kansen krijgen om kinderen op jonge leeftijd te inspireren.

m.b.t. categorie:
In principe raken de verschillende projecten die binnen de Skillslab leerroutes gevolgd kunnen worden, alle categorieën.

Ik heb het plan geschreven voor onze organisatie, het ontbreekt echter aan een goede financieringsbron om het plan tot uitvoering te brengen. In eerste instantie om een goede eerste fase te doorlopen (21500 euro) waarna er middels het netwerken en het investeren in elkaar, andere financieringsbronnen aangeboord kunnen worden.

Ik zou er graag de kans krijgen om het plan persoonlijk toe te lichten.

Bijlage bij dit plan

Skillslab-leerroutes

Volg project

Ga naar website

Meer informatie

Contactpersoon
Marlou van Lent
Organisatie
Openbaar Primair Onderwijs Dordrecht (directeur De Bever)
marlou.vanlent@opod.nl
06-48268295