Slimme verkeerslichten

aangemaakt op: 3 oktober 2017 |
Het slim aansturen van de bestaande verkeerslichten ten behoeve van een betere doorstroming door toevoeging van een low-cost sensornetwerk aan de bestaande installaties. We krijgen een intelligente aansturing met veel flexibiliteit tegen lage kosten.

Waarom is dit plan goed voor Dordrecht?

Door de verkeersstromen beter te sturen zal er een betere doorstroming komen en de luchtvervuiling afnemen. Ook de verkeersveiligheid neemt toe omdat men niet meer 80 km/u gaat rijden om een groen verkeerslicht te halen. Het middelbaar en hoger onderwijs kan zowel voor het onderzoek als voor de implementatie worden betrokken bij dit project. Ook kan het onderwijs onderzoek doen naar toekomstige uitbreidingen van de functionaliteit zoals de toevoeging van luchtkwaliteitsmetingen en verkeerstellingen per categorie.

Waarom is dit plan vernieuwend?

Het is vernieuwend omdat de bestaande infrastructuur door toevoeging van goedkope hedendaagse technologie adaptief gedrag gaat vertonen. Door real-time het verkeersaanbod van alle weggebruikers te monitoren en dit te gebruiken voor de aansturing van de verkeerslichten ontstaat een optimale regeling. In het kader van duurzaamheid hebben we dan minder fijnstof. Daarnaast kan de regeling afhankelijk worden gemaakt van omgevingsvariabelen zoals zware regen, mist, vorst en lokale gladheid, waardoor de verkeersveiligheid toeneemt. Het voorgestelde sensornetwerk kan in een latere fase langs belangrijke verkeersaders verder worden uitgebreid met o.a. sensoren voor beeld, luchtkwaliteit en geluid. De hiermee vergaarde gegevens kunnen niet alleen worden gebruikt voor de verkeersregeling maar bijvoorbeeld ook voor de aansturing van de openbare verlichting en zelfs voor planologische besluiten.

Bijlage bij dit plan

Smartcity

Volg project

Ga naar website

Meer informatie

Contactpersoon
Wim Boer
Organisatie
Boer Automatisering
boerauto@boer.nl
078-6165300