Spring naar inhoud

Afronding experiment met slimme peilbuissensoren

De Drechtsteden hebben in Dordrecht een proef afgenomen omtrent het digitaal meten van de grondwaterstanden. De peilbuizen werden uitgerust met een nieuwe zender die voortdurend het gemeten grondwaterpeil digitaal doorstuurde. Aangesloten bewoners konden in de pilot op elk moment van de dag via hun computer de actuele grondwaterstand inzien. 

 

Het leek een slimme oplossing: een technologische vernieuwing die tegelijk geld bespaart. Daarom past het binnen het concept van 'Smart City Dordrecht'. Het zou niet meer nodig zijn dat iemand handmatig de grondwaterstanden komt meten en het gekozen LoRa-netwerk met sensoren die weinig energie verbruiken. Dat zou in de praktijk tijd en geld schelen. Bovendien zou deze nieuwe technologie een hoop nieuwe inzichten op voor een verdere toepassing van het Internet of Things (IoT) opleveren.

 

Die inzichten zijn inmiddels bekend. Er is met de sensoren de afgelopen periode veel data opgehaald en een hoop waardevolle lessen geleerd, maar de LoRa-techniek blijkt op dit moment nog geen duurzame oplossing te zijn. Met de nieuwe inzichten gaat de gemeente Dordrecht samen met haar partners in een volgende fase verder zoeken naar de toepassing van deze techniek in relatie tot IoT. 

 

Op dit moment wordt er door de studenten van het Da Vinci College, door een proefopstelling op het dak van de Duurzaamheidsfabriek onderzocht in hoeverre de toepassing van nieuwe sensortechnieken van meerwaarde is bij toekomstige projecten.

Pijlbuis   
pijlbuis2