Spring naar inhoud

De Straatkubus

De Straatkubus is een systeem met informatie over bijvoorbeeld bevolkingssamenstelling, inkomen, koopkracht, etc. Al die informatie kan tot op straatniveau worden weergegeven en geanalyseerd. Er zijn goede spelregels om de privacy te waarborgen. Wanneer er signalen zijn dat er een probleem in een wijk ontstaat, kan met de Straatkubus worden bekeken welke onderliggende factoren daar de oorzaak van zouden kunnen zijn. Daardoor kan tijdig, gericht en beter onderbouwd worden ingegrepen. Dordrecht gebruikt de Straatkubus om van iedere wijk een  vitaliteitsscan te kunnen maken. Wanneer nodig wordt er een uitgebreidere analyse gemaakt. Zo blijkt bijvoorbeeld dat er in Sterrenburg veel ouderen wonen, die grotendeels aangeven er te willen blijven wonen. Wat is er dan nodig om dat mogelijk te maken? Kan een Sterrenburger van 80, 90 straks ook nog de goede voorzieningen bereiken? Welke maatregelen zijn nu mogelijk om problemen later te voorkomen? De resultaten van de PDF-bestandvitaliteitsscan van Sterrenburg op basis van de Straatkubus zijn besproken met bewoners en professionals die werken bij bijvoorbeeld zorg, welzijn, politie, onderwijs, enzovoorts. Zo ontstaat er een goed beeld van wat een wijk nodig heeft en is er een uitgebreide PDF-bestandvitaliteitsanalyse gemaakt.