Spring naar inhoud

Dordrecht koploper in onderzoek gebruik Artificial Intelligence (AI) bij meldingen openbare ruimte

In Dordrecht kunnen inwoners gebreken en ongemakken in de openbare ruimte, melden bij de Wijklijn. Die meldingen variëren van losse stoeptegels, kapotte straatverlichting tot het melden van gevaarlijke situaties. Nadat de melding bij de gemeente binnenkomt, wordt gekeken hoe de situatie opgelost kan worden. Dordrecht heeft onderzocht of het in de toekomst mogelijk is om met Artificial Intelligence (AI) het melden makkelijker te maken en het proces efficiënter.

Met AI hoeft de melder alleen nog maar een foto te sturen zonder aanvullende gegevens, zoals de locatie of de aard van de melding. Die gegevens kunnen namelijk 'afgelezen' worden aan de foto. Daardoor kan het ook efficiënter. Op dit moment komen bijna 20% van de meldingen nog op het verkeerde bureau terecht. Dat leidt tot vertraging in de afhandeling en extra werkzaamheden.

Haalbaarheidsstudie

Een eerste haalbaarheidsstudie heeft opgeleverd dat het technisch mogelijk is om op die manier te werken. Er zijn nog wel een aantal stappen nodig om dit te gaan realiseren. Zo moet de foto-database  worden uitgebreid en geactualiseerd. En er is een app nodig om de meldingen te kunnen doen. Ook in Amsterdam en Rotterdam zijn al eerste verkenningen bezig naar het gebruik van AI bij meldingen in de openbare ruimte.

Samenwerking

De gemeente Dordrecht is nu op zoek naar andere (innovatieve) gemeenten die gezamenlijk de mogelijkheden van deze toepassing verder willen onderzoeken en een app willen ontwikkelen . Belangstellende gemeenten kunnen via e-mail contact opnemen met projectleider Joop Veth.