Spring naar inhoud

Integrale aanpak Overlast en Ondermijning

De inwoners maken de stad en de wijk en hebben hierin een eigen verantwoordelijkheid. Vanuit de overheid wordt ook steeds meer van de samenleving verwacht om deze eigen verantwoordelijkheid in te vullen. In de intensieve aanpak Overlast en Ondermijning werkt de gemeente Dordrecht samen met partners in het tegengaan en bestrijden van ernstige overlast en ondermijning. De werkwijze kenmerkt zich door maatwerk, want per situatie wordt beoordeeld welke partijen relevant zijn. Dit bepaalt de kracht van de aanpak. Ook een gedeelde urgentie van de problematiek, op alle niveaus, en bestuurlijke betrokkenheid en druk zijn medebepalend voor de effectiviteit van de aanpak. In het Lijnbaangebied en de Vogelbuurt is deze aanpak de afgelopen jaren met succes toegepast.

 

De gemeente fungeert als regisseur en het palet aan organisaties zorgt ervoor dat in de aanpak maatwerk kan worden geleverd. De ontwikkelingen in het Lijnbaangebied stemt de stad en haar inwoners tevreden. Het gaat beter, maar alertheid blijft geboden. De intensieve aanpak overlast en ondermijning wordt verder doorontwikkeld en in de toekomst ook toegepast in andere situaties.