Spring naar inhoud

Verkiezingsgegevens als Open Data

Open Data, Big Data, Internet of Things, Blockchain: het zijn technische kreten die regelmatig langskomen. Gesteld wordt dat ze grote impact kunnen hebben op het gemeentelijke functioneren. Open betekent in dit geval makkelijk toegankelijk, vrij van rechten en beschikbaar voor hergebruik. Door de verkiezingsgegevens beschikbaar te maken werd duidelijk hoe de externe doelstelling en het interne nut bij elkaar kunnen komen. De stembureaus van de Drechtsteden werden gepubliceerd en zodoende werd direct duidelijk dat de gemeenten op het gebied van postcodes, openingstijden en toegankelijkheid voor mindervaliden nog verbeteringen kunnen doorvoeren om de opkomst te vergroten. Het openen van data maakt het makkelijker om de inspanning en het resultaat met elkaar te kunnen vergelijken en daarover discussie te voeren. Dit geldt voor de gegevens over de verkiezingen, maar ook voor allerlei andere onderwerpen.