Spring naar inhoud

Woonzorgwijzer


In opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken ontwikkelde het onderzoeksbureau Rigo de Woonzorgwijzer voor de provincie Zuid-Holland. De Woonzorgwijzer is een data-instrument dat op een laagdrempelige wijze op buurtniveau zichtbaar maakt waar welke woongroepen wonen en wat hun mogelijke zorgvraag voor nu en in de toekomst is. Hier is een impressie van de Woonzorgwijzer te zien. Sluitende verzorgingshuizen, toename van verwarde mensen en vergrijzing. Dit zijn thema's die spelen, maar niet overal (in dezelfde mate). Elke wijk kent zijn eigen problematieke en ook zijn eigen kansen. De vraagstukken per wijk vragen om integrale oplossingen, om verbinding tussen gemeentelijke domeinen, maar ook om samenwerking met andere partijen, zoals aanbidders van zorg en welzijn, corporaties en burgerinitiatieven. Inzicht in de potentiƫle vraag om ondersteuning helpt professionals en burgers om (wijkgericht) tot maatwerk te komen.

Woonzorg