Spring naar inhoud

Innovatiefonds

Wat goed! Je hebt een vernieuwend idee voor Dordrecht. We adviseren om over je plan in gesprek te gaan met experts, inwoners en belanghebbenden. Op die manier kun je je plan aanscherpen en kijken of er voldoende draagvlak is. Om je plan tot uitvoering te brengen heb je misschien een financiële steun in de rug nodig. Je kunt hiervoor een subsidie aanvragen vanuit het Innovatiefonds Smart City.


Bekijk de video over het innovatiefonds Smart City Dordrecht


Spelregels
Je kunt subsidie aanvragen via het digitale loket van de gemeente. Er zijn een aantal spelregels waar je je aan moet houden.
We zetten de belangrijkste spelregels op een rij:
• Je plan is vernieuwend en levert een bijdrage aan de economische groei, het imago en/of de leefbaarheid van de stad.
• Je plan is erop gericht om de samenwerking tussen kennisinstellingen, bedrijven en/of inwoners van de stad te vergroten.
• Je kunt tijdens de looptijd van deze regeling maar één keer in aanmerking komen voor subsidie vanuit het innovatiefonds.
• Je plan wordt uitgevoerd in Dordrecht en wordt binnen 24 maanden gerealiseerd.
• Je hebt een projectplan met een omschrijving van de activiteiten, een planning en begroting.
• Doe je de aanvraag namens een organisatie? Upload dan het uittreksel Kamer van Koophandel of de bestuurssamenstelling
• Is besloten dat je vanuit het innovatiefonds subsidie krijgt voor je plan? Vermeld dit dan in alle publicaties over je plan.
 Bewaar alle facturen, zodat je achteraf kunt laten zien hoeveel je daadwerkelijk hebt uitgegeven.

Hoe werk het?
Via deze link doorloop je bij het subsidiebureau de stappen voor een formele aanvraag.
Heb je nog vragen? Neem dan contact op met Janno Heinen (secretaris van het innovatiefonds) of Anja Kaaks (adviseur van het subsidiebureau).

Uitgebreide subsidieregeling
Er is een subsidiebudget van €200.000,- beschikbaar voor 2020. Meer informatie over subsidiebedragen en cofinanciering vind je in de PDF-bestanduitgebreide subsidieregeling.

Baanbrekend Drechtsteden, het samenwerkingsverband tussen de Randstad Groep Nederland en de Sociale Dienst Drechtsteden, is een succes.