Spring naar inhoud

De gemeente Dordrecht innoveert met hulp van startups

In Dordrecht gebruiken burgers, bezoekers en bedrijven de auto als belangrijk vervoermiddel. Dit heeft een negatieve invloed op de leefbaarheid van de bewoners en op de openbare ruimte en bereikbaarheid. Bovendien wil Dordrecht 10.000 nieuwe huizen bouwen en de bevolking met 20.000 vergroten. Hierdoor zal ook het aantal autobewegingen toenemen.

Dordrecht wil die trend ombuigen door manieren te vinden om het voor mensen aantrekkelijker te maken om gebruik te maken van alternatieve vervoermiddelen. Om innovatieve manieren te vinden en te implementeren om deze uitdaging op te lossen, wil Dordrecht samenwerken met startups.

Om dit co-creatieproces mogelijk te maken, werken wij samen met WorldStartup. Startups die denken een oplossing voor deze uitdaging te kunnen bedenken, kunnen zich via de website aanmelden. De gekozen startup zal samenwerken met de stad Dordrecht bij het ontwikkelen en testen van de oplossing. Verder kan de startup projectfinanciering via het Smart City Innovatiefonds aanvragen.

Voor startups is dit een kans om samen aan hun oplossing te werken en in contact te komen met andere stakeholders in het proces. Voor Dordrecht is het een kans om hun uitdaging op een innovatieve manier op te lossen.


IE_stringNumber=3 IE_stringNumber=2