Spring naar inhoud

Aqitec

Doelstelling project
Aqitec ontwikkelt kleinschalige robots waardoor wateronderhoud economischer en duurzamer kan worden uitgevoerd.
Slib wordt weggehaald uit kleine wateren in een paar stappen: 1) de robot wordt snel en eenvoudig gelanceerd vanaf een vrachtwagen ,
2) het slib wordt verpompt door een flexibele buis en 3) kan worden hergebruikt of met een vrachtwagen afgevoerd.


Waarom goed voor Dordrecht?
Wij zien automatisch baggeren als de toekomst voor duurzaam watermanagement. Gemeente Dordrecht loopt zo voorop maar blijft ook trouw aan de historie: de waterrijke Drechtsteden lopen vanouds voorop in de baggerindustrie. Toepassingen zijn te vinden in het onderhouden van natuurlijke locaties zoals in de Biesbos, baggeren onder stijgers, onder bruggen. Als ingenieursbureau zoeken we voor innovaties samenwerking met bedrijven en hogescholen zoals in de Duurzaamheidsfabriek.


Vernieuwend?

In Nederland sedimenteert de gemiddelde open waterweg 1 a 2 cm per jaar. Het regelmatig wegnemen van slib ‘baggeren’ is noodzakelijk.
Traditioneel uitgevoerd met groot materieel, schepen en graafmachines. Door gebruik te maken van kleinschalige robots kunnen we: slimmer en duurzamer de omgeving beheren, beter waterkwaliteit monitoren, beter bepalen waar aanwas van slib is, just-in-time of continu baggeren.

Doelstelling project
Aqitec ontwikkelt kleinschalige robots waardoor wateronderhoud economischer en duurzamer kan worden uitgevoerd.
Slib wordt weggehaald uit kleine wateren in een paar stappen: 1) de robot wordt snel en eenvoudig gelanceerd vanaf een vrachtwagen , 2) het slib wordt verpompt door een flexibele buis en 3) kan worden hergebruikt of met een vrachtwagen afgevoerd.


Aqitec