Spring naar inhoud

Coders Academy - Challenge2Innovate

Coders Academy bouwt webapplicaties met en voor start-ups. Dat doet de Coders Academy met MBO4-studenten (waaronder studenten van Da Vinci) en HBO- en universitaire stagiaires Applicatie Ontwikkeling/Informatica. De stagiaires worden begeleid door senior programmeurs en door de start-ups zelf. Het grootste deel van de projecten gaat over de bouw van een prototype of een Minimal Viable Product (MVP). De directie van Coders Academy begeleidt de start-ups zelf met hun uitgebreide ondernemerservaring en koppelt hen aan hun netwerk.


Plan

Om Smart City Dordrecht een boost én podium te geven organiseert de Coders Academy in samenwerking met het Da Vinci College twee bijeenkomsten in de Duurzaamheidsfabriek onder de naam 'Challenge2Innovate'. De bijeenkomsten zijn bedoeld voor inwoners en organisaties die een goed en innovatief idee hebben voor Dordrecht, dat past binnen de kaders van Smart City. Inwoners, ondernemers en studenten met een goed idee om Dordrecht slimmer te maken worden uitgenodigd, uitgedaagd en gecoacht om aangedragen ideeën samen met de Coders Academy te realiseren. Op basis van een intakegesprek met een senior programmeur en ervaren ondernemer(s) wordt constructief kritisch naar het plan gekeken. Als het plan levensvatbaar is, wordt een voorstel uitgewerkt om een prototype of MVP te bouwen. De realisatie van de ingebrachte ideeën kan voor een deel binnen het hybride onderwijs van Da Vinci College plaatsvinden met begeleiding van de Coders Academy.


Vanuit het Innovatiefonds is subsidie toegekend om de bijeenkomsten te organiseren en aan de slag te gaan met één of twee ideeen per 'Challenge2Innovate'.


Met het project wilt de Coders Academy een belangrijke bijdrage leveren aan een nog sterkere samenwerking tussen kennisinstellingen zoals Da Vinci College, HBO Drechtsteden, (start-up) bedrijven en inwoners. Het plan is vernieuwend door de nauwe samenwerkingsvorm tussen bewoners, start-ups, overheid en onderwijs.


Meer informatie: www.codersacademy.nl


Eerste Challenge2Innovate in de Duurzaamheidsfabriek

Eerste Challenge2Innovate in de Duurzaamheidsfabriek