Spring naar inhoud

Connected Worlds - sensorhotel

Sensorhotel op lantaarnpaal en meneer die het sensorhotel checkt.Hoe is de luchtkwaliteit in Dordrecht of in uw straat? En wat is het effect van maatregelen op de luchtkwaliteit? Om daar achter te komen heeft Connected Worlds een sensorhotel ontwikkeld waarin meerdere sensoren zitten. De sensorhotels kunnen op elke lichtmast geplaatst worden en meten de luchtkwaliteit op lokale schaal.


Wat is het plan?

De eerste versie van het sensorhotel op de Westelijke Dordtse Oever is al getest. Met de ervaring die daar is opgedaan gaat Connected Worlds de metingen, het sensorhotel en de data-analyse verbeteren.


Waar wordt het plan uitgevoerd?

De nieuwe meetunits komen op de Laan der Verenigde Naties in aanloop naar de onderhoudswerkzaamheden aan de N3.


Samenwerking
Connected Worlds werkt in dit project samen met gemeente Dordrecht en het RIVM. Tevens worden bij het project inwoners betrokken om te weten te komen welke informatie zij belangrijk vinden. Met de doorontwikkeling van het sensorhotel worden de resultaten beter, komen er automatische waarschuwingen bij een overschrijding en kunnen de dashboards beter afgestemd worden op de informatiebehoefte van alle belanghebbenden.


Meer informatie is te vinden en op te vragen via de website van Connected Worlds.