Spring naar inhoud

De Groeischool

De Groeischool, waar Groeien met Spelling en Groeien met Taal onder vallen, is ontstaan vanuit logopediepraktijk Logomedia. De afgelopen jaren zagen zij een toename van vragen van ouders en leerkrachten over extra oefeningen zowel thuis als op school. Dit op het gebied van taal, spraak, lezen en spelling. Er is genoeg materiaal beschikbaar, maar de benodigde instructie kan door gebrek aan tijd of kennis niet voldoende gegeven worden. Juist deze instructie is belangrijk voor zowel kinderen als volwassenen om zich verder te kunnen ontwikkelen.


Oplossing

De Groeischool heeft hiervoor de oplossing. Door video’s en digitaal lesmateriaal aan te bieden krijgt iedereen de kans om thuis aan de slag te gaan met de juiste instructie. Waardoor zij kunnen groeien en kunnen (blijven) aanhaken bij hun leeftijdsgenoten. Ze krijgen kansen om mee te komen in de maatschappij en te bouwen aan een toekomst.


Met het platform richt de Groeischool zich op kinderen, maar ook op ouders en directe omgeving zoals pedagogisch medewerkers, leerkrachten en andere hulpverleners. De kinderen ontvangen via het platform uitgebreide oefeningen om te werken aan hun groei op het gebied van taal, lezen en spelling. Ouders en directe omgeving ontvangen via het platform scholing. Ook beroepssprekers kunnen gebruik maken van het platform aangezien er vanuit preventief oogpunt ook een module stem toegevoegd zal worden.


De Groeischool wil binnen een jaar minimaal 20 trainingen aanbieden. Op deze wijze worden cliënten op een laagdrempelige manier extra ondersteund op het gebied van taal, spelling, lezen, spraak en welbevinden. De trainingen worden aangeboden tegen een minimale investering. De beroepssprekers, zoals leerkrachten, kunnen ook een passend aanbod verwachten op het gebied van de stem.


De Groeischool wil voor de ontwikkeling van dit online platform samenwerken met de samenwerkingsverbanden van de scholen in Dordrecht, intern begeleiders, leerkrachten, collega-logopedisten, orthopedagogen en diverse organisaties die de strijd aangaan tegen laaggeletterdheid.


Zij willen op deze manier ons steentje bijdragen aan het vermijden en/of terugdringen van achterstanden op het gebied van taal, lezen en spelling en op deze manier bij te dragen aan een beter toekomstperspectief voor de inwoners van de gemeente Dordrecht.


Contactgegevens:

De Groeischool
Chantal Mailly
Blekersdijk 59
3311 LD Dordrecht


De Groeischool