Spring naar inhoud

De KLEIMIXER van NETICS

NETICS is een van dé experts in de wereld op het gebied van bouwen met lokaal beschikbare grond en bagger. In hun projecten zoeken ze naar innovatieve en circulaire oplossingen voor hergebruik van sediment. Ze noemen zichzelf de Sediment Engineers!


NETICS heeft de circulaire GEOWALL® techniek ontwikkeld. Hierbij wordt bagger of grond hergebruikt door het binden en persen hiervan tot bouwelementen die op locatie gemaakt worden. Voor het maken van bouwelementen wordt kleiige grond normaal eerst gedroogd en vermalen om daarna te mixen met additieven en te persen na het toevoegen van vocht. Om tijd, energie en ruimte te besparen willen zij deze stap van drogen overslaan en direct op locatie vochtige klei mengen. Hiervoor ontwikkelen zij de KLEIMIXER die een kant en klaar mengsel produceert waarmee GEOWALL® blokken direct geperst kunnen worden op locatie.


Het innovatieve, circulaire en duurzame plan gaan als eerste ingezet worden voor inrichtingselementen voor de Tromptuinen. Dit levert een bijdrage aan de stad Dordrecht doordat:

  • Het vergroot de leefbaarheid door een significante besparing van CO2 en NOx. Dit komt doordat de blokken zijn geperst en niet gebakken. De blokken worden direct gemaakt en daardoor hoeft er minder grond te worden afgevoerd.
  • De lokale economie wordt gestimuleerd door te werken met een lokale aannemer en met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
  • Kennis wordt gedeeld van circulair gebruik van sediment door het inzetten van studenten voor het ontwerp, tijdens de uitvoering en door gebruikers van het park te informeren over de circulaire technieken.


Tromptuinen Wielwijk

In het park Tromptuinen in de wijk Wielwijk te Dordrecht is een watergang gepland. De vrijkomende kleigrond wordt gebruikt voor het maken van GEOWALL® blokken die dienen als taludbekleding. De gemeente is zeer enthousiast om de taludbekleding ter plaatse met een mobiele meng- en persinstallatie te produceren. In september 2020 wordt hier een pilot uitgevoerd.


NETICS werkt binnen dit project samen met partner Royal IHC, ontwikkelaar en bouwer van baggerschepen en machines in de offshore sector. Ze werken samen met de gemeente Dordrecht voor de eerste pilot in het park Tromptuinen. Studenten van het Hoornbeeck college gaan de KLEIMIXER bouwen als onderdeel van hun opleiding Werktuigbouw. Via de Duurzaamheidsfabriek wil NETICS bij de uitvoering studenten betrekken van het Da Vinci college.


Voor vragen kunt u contact opnemen met NETICS B.V. – The Sediment Engineers op info@netics.nl.KLEIMIXER van NETICS