Spring naar inhoud

Diverse lokale partijen - Schapenkoppiekoppie

Wat?
Een pop up plastic lab om van afval naar grondstof te komen. Op deze plek word je geïnspireerd, doe je kennis op en ervaar je plastic kringloopmogelijkheden. Van plastic afval maak je in verschillende stappen nieuwe waardevolle producten zoals SchapenKoppieKoppie, een 3d geprinte miniatuurversie van afvalplastic van het kunstwerk Dordtse Schapenkoppen van Cor van Gulik. Het plastic komt onder andere uit de Spuihaven dat door de wasteshark wordt verzameld.

Hoe?
Door met diverse lokale partijen op een slimme, structurele en concrete manier samen te werken en plastic afval zoveel mogelijk te voorkomen. En als er dan wel een plastic reststroom vrijkomt, willen we daarmee economische, ecologische, sociale en/of culturele waarde creëren. Kortom, het creëren van draagvlak voor een nieuw lokaal circulair economisch systeem, waarbij plastic als grondstof kan dienen voor nieuwe producten. 

Waarom?
In een tijd van oneindige groei op een eindige planeet dromen de samenwerkende partijen van een toekomstbestendig eiland van Dordrecht gebaseerd op een lokale, circulaire economie. Een eiland zonder plastic afval.

Wie?
Nu al zijn verschillende partijen aangesloten: 10XL, Cirkellab, Cor Noltee Design Thinker, Da Vinci College, Duurzaamheidsfabriek, Krinkels, LeXlab en RanMarine. Wil je ook meedoen? De samenwerkende partijen staan open voor samenwerking met iedereen die wil werken aan een eiland zonder plastic afval en onderdeel wil zijn van een lokale, structurele plastic keten.

Wanneer?
Het pop up plastic lab is toegankelijk voor publiek in mei 2019. Als het even kan willen de samenwerkingspartners het plastic lab (deels) blijvend gebruiken en/of door ontwikkelen.

Het innovatiefonds Smart City Dordrecht verstrekt subsidie om het plan te realiseren.