Spring naar inhoud

Drechtsteden Onderneemt - Elektronisch factureren

De afgelopen jaren zijn we geleidelijk van papieren facturen naar digitale facturen gegaan, de bekende pdf-jes. De komende jaren zal elektronisch factureren steeds meer worden toegepast. E-facturatie zorgt ervoor dat rekeningen volledig digitaal, op een efficiënte, papierloze, en veilige manier terecht komen bij de ontvanger. Bij dit proces is geen sprake meer van handmatige verwerking, waardoor foutgevoeligheid in principe tot nul is beperkt. De besparing die e-facturatie met zich meebrengt wordt door experts geschat op zo’n € 12,50 per factuur ten opzichte van een papieren factuur en ruim € 5,00 ten opzichte van een pdf-je.


Stimuleren van e-facturatie
Hoewel e-facturatie de nodige voordelen biedt, is dat niet voor ieder bedrijf of organisatie (klein én groot) even helder. Het gevolg is dat het aantal organisaties dat elektronisch factureert maar relatief langzaam toeneemt. Om het elektronisch factureren in de Drechtsteden te stimuleren vraagt stichting Drechtsteden Onderneemt subsidie aan. De stichting is onderdeel van Werkgevers Drechtsteden, en onlangs opgericht om dit soort initiatieven op te zetten.

Plan
De volgende activiteiten staan op de planning om het elektronisch factureren te stimuleren:

  • Inventarisatie van de situatie rond elektronisch factureren bij grotere organisaties in Dordrecht.
  • Inventarisatie van de situatie rond elektronisch factureren bij kleinere bedrijven en organisaties.
  • Ontwikkeling van de basisarchitectuur en 0-versie van de regionale 'superhub' voor elektronisch factureren.
  • Opzet en uitvoering testproject met 10 organisaties.
  • Organisatie workshop in samenwerking met de gemeente Dordrecht, het Servicecentrum Drechtsteden en Werkgevers Drechtsteden.
  • Projectmanagement en opstellen business case verder uitbouwen en toegankelijk maken.


Resultaten

  • Een goed werkende 0-versie van de regionale superhub voor elektronisch factureren.
  • Tien duidelijke casussen voor kleine en grotere organisaties.
  • Goed inzicht in de technische randvoorwaarden, het gebruikersgemak en veiligheid van de superhub.
  • Een business case rond de verdere ontwikkeling van de superhub.


De stichting Drechtsteden Onderneemt zal met subsidie vanuit het Smart City Innovatiefonds dit plan gaan uitvoeren.