Spring naar inhoud

Health Heroes – HENK en BEP!

BEP en HENK


WAT
Ontmoet BEP! Bouw Je BEP is een DIY robot van Health Heroes en staat voor Build, Emote & Play. Kinderen leren met BEP vaardigheden voor de maatschappij van de toekomst. Door de ogen, oogleden en wenkbrauwen te programmeren kunnen er verschillende emoties worden gegeven aan BEP. Dit leren kinderen te doen door de instructies uit het stripboek te volgen. Hier staan gevoelens als thema centraal. Bekijk video.


BEP is het zusje van HENK the HeRo, een knuffelbare robot die vol emoties zit. Voor sommige is het omgaan en herkennen van emoties niet altijd even makkelijk. Bijvoorbeeld voor kinderen met een autisme spectrum stoornis, hoogbegaafdheid, verstandelijke beperking of doof/slechthorenden. Samen met HENK oefenen zij op een leuke manier sociale vaardigheden. Bekijk video.


WAAROM

Wij geloven in samenwerking en co-creatie met de doelgroep, de kinderen en de leerkrachten en de ervaringsdeskundigen in het onderwijs om tot een goed product te komen. Wij vragen de  hulp van Smart City Dordrecht om de ontwikkeling en de productie van de eerste BEP- en HENK-leskisten te realiseren. Wij denken dat onze visie om kinderen digivaardiger te maken en 21ste -eeuwse vaardigheden aan te leren binnen een sociaal thema, past bij het programma van Smart City Dordrecht. Daarnaast vinden we in Dordrecht een omgeving met gelijkgezinde partijen zoals KIEN en OPOD waar wij graag mee willen samen werken aan toekomstgericht onderwijs.

 

DOEL

Ons streven op de lange termijn is om met behulp van HENK en BEP te werken aan de volgende doelen:

• Kinderen zijn sociaal- en digi-vaardiger; praten over gevoelens en herkennen emoties. Daarnaast beheersen ze basis-ICT vaardigheden en computational thinking.

• Door het socialer maken van techniek (combineren van emotie en programmeren) is de interesse in technologie onder kinderen gegroeid en kiezen ze voor een vervolgstudie in de techniek.

• BEP wordt gebruikt bij handvaardigheid les, sociale vaardigheid les, techniekles of een combinatie hierin. Dit heeft gezorgd voor een zekere kruisbestuiving binnen een school waarbij ook de docenten meer samenwerken en de drempel voor het gebruik van technologie verlaagd is.

• Leerkrachten hebben aan HENK en BEP krachtige hulpmiddelen om in te zetten binnen het curriculum over sociale en technische vaardigheden


21e eeuwse vaardigheden BEP en Henk