Spring naar inhoud

Leskens Water

Dordrecht heeft zichzelf het ambitieuze doel gesteld om in 2050 energieneutraal te zijn. Eén van de speerpunten in dit beleid is om stapsgewijs aardgasvrij te worden. Er zijn reeds grote stappen gezet met de aanleg van een Warmtenet dat op basis van de verbranding van restafval tienduizend huizen kan verwarmen. Het warmtenet kan echter niet elk huis bereiken. Naast het Warmtenet zijn er dus alternatieve methoden nodig zijn om Dordrecht ‘van het gas af’ te krijgen.


Aquathermie

Een goed alternatief voor het Warmtenet blijkt ‘Aquathermie’ te zijn. Bij Aquathermie wordt er warmte uit het oppervlaktewater gewonnen. Een warmtepomp dus, die niet de grond in gaat maar het water in. In dit project gaan we samen met enkele bewoners van Dordrecht de haalbaarheid onderzoeken van kleinschalige Aquathermie-toepassingen


In dit project gaan we de technische, financiële en organisatorische haalbaarheid onderzoeken van Aquathermie op kleine schaal. Er liggen diverse vragen waar nog geen duidelijkheid over is, zoals: werkt aquathermie ook als het oppervlaktewater heel koud is? En wegen de kosten ervan op tegen de baten (geen kosten meer voor gas)?


Het doel van dit project is om een fieldlab op te zetten waarin de haalbaarheid van Aquathermie en andere alternatieven voor aardgas in de wijk Plantij worden onderzocht en gedemonstreerd. Het project wordt in 2020 uitgevoerd. Momenteel zijn we bezig met het bureau-onderzoek. Als de coronamaatregelen worden versoepeld gaan we met de betrokkenen samenkomen.


Samenwerking met:

  • Gemeenten Dordrecht
  • Bewoners van de wijk Plantij
  • DaVinci College
  • Duurzaamheidsfabriek
  • Hogeschool Rotterdam
  • Leskens Water en Klimaat
  • HVC
  • Installateurs

Leskens Water