Spring naar inhoud

Oud Geleerd Jong Gedaan - project Dementie

Stichting Oud Geleerd Jong Gedaan (OGJG) organiseert voor senioren met dementie interactieve colleges, die worden gegeven door studenten. De groep kwetsbare senioren met dementie groeit sterk en het is belangrijk dat ouderdoms-gerelateerde problemen (preventief) worden tegengegaan. Hiervoor zijn geschikte welzijnsactiviteiten nodig die aansluiten bij de wensen en behoeften van deze doelgroep. Naast het brede aanbod aan sport-, spel- en creatieve activiteiten is er bij senioren met dementie ook een behoefte aan meer cognitieve (verstandelijke) uitdaging.


Plan
Het project 'OGJG Dementie' wil door middel van interactieve en activerende colleges senioren met dementie uitdagen om in groepsverband kennis met elkaar te delen. Tijdens een collegereeks van vier colleges van een uur komt een student naar de zorglocatie. De inhoud van de colleges is volledig afgestemd op het cognitieve vermogen van de doelgroep. Naast de feitelijke inhoud zijn ook belevingen, ervaringen en associaties belangrijk. In het project wordt de nadruk gelegd op dat wat iemand nog wél kan. Daarnaast wordt met het project de kloof tussen jonge studenten en mensen met dementie verkleind. De student-docenten krijgen een training om de colleges op een goede manier te kunnen geven. Met de subsidie vanuit het Innovatiefonds is het mogelijk om dit project in Dordrecht te starten.

Doelstellingen

• Het (intellectuele) welzijn van senioren met dementie in hun eigen leefomgeving verhogen.
• Jong en oud bij elkaar brengen, hen van elkaar laten leren en vooroordelen wegnemen.
• Eenzaamheid onder senioren met dementie verminderen en geestelijke achteruitgang remmen.
• Studenten relevante (vrijwilligers-) werkervaring aanbieden.
• Studenten kennis laten maken met de zorgsector en senioren.
• Welzijn aanbieden voor een aantrekkelijke prijs in een tijd van bezuinigingen.
• De werkdruk van activiteitenbegeleiders verlagen door alles van A tot Z te regelen.


Oud Geleerd Jong Gedaan - College van David