Spring naar inhoud

Ranmarine

RanMarine Technology heeft een drone ontwikkeld om waterwegen schoon te maken: de wasteshark. Aan de hand van deze drone is het ook mogelijk om gegevens op te vragen over de kwaliteit van het water.

De gemeente Dordrecht doet samen met het waterschap Hollandse Delta, de firma Krinkels, RanMarine en Cirkellab een proef met de WasteShark. Dit is een op afstand te besturen vaartuig met een 'haaienbek' dat (plastic) afval en kroos kan verzamelen. Ook zijn er sensoren op aangebracht waarmee je zaken als waterdiepte, temperatuur en zuurstofgehalte in het water kunt meten. Met de door RanMarine ontwikkelde aquadrone is ervaring opgedaan in het Rotterdamse havengebied. De WasteShark is echter nog nooit in stedelijk gebied ingezet. Dordrecht heeft dus een primeur. Bekijk het filmpje om te zien hoe de WasteShark werkt.Shark

Nieuwsgierige zwanen bij de WasteShark in de Dordtse Spuihaven


Doelstelling Pilot


Voor gemeente Dordrecht moet de pilot antwoord geven op de volgende vragen:

  • Kan het beheer van Dordtse wateren op een efficiëntere wijze uitgevoerd worden?
  • Kan het beheer op een meer kosteneffectieve wijze uitgevoerd worden ten opzichte van huidige situatie?


Voor aannemer Krinkels moet de pilot kunnen aantonen:

  • dat technologie ingezet kan worden voor het verzamelen van afval;
  • dat de nieuwe werkwijze meer kosteneffectief is dan de huidige werkwijze.


Voor RanMarine moet de pilot bijdragen:

  • aan het doel van RanMarine om de 'plastic soep’ zoveel mogelijk te voorkomen;
  • aan de validatie van de technologie door de klant en tevens input verzamelen voor de verder ontwikkeling van de technologie;
  • scanmogelijkheden drone t.b.v. milieu door middel van sensoren.