Spring naar inhoud

Real-time monitoring van kademuren

Kademuren zijn belangrijke assets voor gemeenten in Nederland. Kademuren zijn vaak (eeuwen)oude constructies die onderhevig zijn aan verandering en daarmee kunnen ze een gevaar vormen. Om verval of instorting van de kademuren te voorkomen is monitoring nodig. Gemeente Dordrecht en Ingenieursbureau Drechtsteden houden zich onder andere bezig met het beheer van de kademuren in de

gemeente Dordrecht. Dit bestaat uit het lokaal fysiek monitoren en onderhouden van de kademuren. Dit is kostbaar en een moment opname. Na deze check kan de situatie veranderen.  

Dent IoT en de Gemeente Dordrecht denken dat door de toepassing van een “slimme IoT sensor”, het monitoren van het gehele kademuur areaal geautomatiseerd kan worden. Door het inzetten van IoT (internet of things) kan er een sensor product aan de kademuren geïnstalleerd worden die 24/7 de ogen en oren vormt van de beheerders.


Dent IoT zal deze sensor ontwikkelen vanuit het al eerder ontwikkelde product: Multisensor Scheefstand. Dit is een IoT Multisensor die op hoge nauwkeurigheid hoekverdraaiing kan meten, maar ook temperatuur en luchtvochtigheid. De hoofdzakelijke voordelen zijn een toename in de rijkheid van de informatie die tevens digitaal verzameld zal worden. Deze kan vervolgens ook beschikbaar worden gesteld aan partijen en individuen naar keuze. Daarnaast biedt deze oplossing grote financiële voordelen. Door de aantrekkelijke prijs van de sensor en het digitale platform, kan er voor een beheersbaar budget, een rijk, real-time en schaalbaar digitaal inzicht worden gerealiseerd.
In het innovatiefonds project zullen we in nauwe samenwerking met het Ingenieursbureau Drechtsteden de eisen en wensen voor de kademuren monitoring verzamelen. Aan de hand van dit programma van eisen ontwikkelt Dent IoT een meetprofiel (in firmware) en product + behuizing voor Multisensor Scheefstand. Deze sensoren zullen geïnstalleerd worden op een aantal locaties in Dordrecht en tijdens een testperiode gebruikt worden om de werking van de oplossing te valideren.

Voor meer informatie over Dent IoT kijk op www.dentiot.com/multisensor


Pottenkade Dordrecht