Spring naar inhoud

Sandra van Gameren - Preventieve (zorg) bij ouderschap

Tijdens het schrijven van haar boek 'Preventie van kindermishandeling - Wie doet wat?' ontstond bij Sandra van Gameren, gezondheidspsycholoog, het idee van preventieve innovatie. Ze ontdekte dat er aan het voorkomen van bepaalde vormen van kindermishandeling geen structurele aandacht wordt besteed. Een voorbeeld is het 'shaken baby syndroom'. Ouders zouden moeten weten dat je een baby nooit door elkaar mag schudden in een moment van wanhoop, omdat het de dood of hersenletsel tot gevolg kan hebben. Of dat het goed is om vooraf te bedenken wat je als ouder gaat doen als het huilen of zorgen je even teveel wordt.


Ondersteuning

Ook kwam zij er al schrijvende achter dat het ondersteunen van ouders in hun ouderschap meer aandacht verdient binnen de (preventieve) zorg. Alice van der Pas schrijft over een solidaire samenleving voor ouders, die bestaat uit vier pijlers. Ondersteuning vanuit het formele en informele circuit is één van die pijlers. De gemeente is een belangrijke formele steungevende partij. En wanneer kun je beter de boodschap uitdragen dat je er wil zijn voor ouders dan op het moment dat hun ouderschap start?


Plan

Bij aangifte van de baby krijgen prille ouders een set met aantrekkelijk vormgegeven kaarten die tekstuele en visuele informatie bevatten. Dit maakt dat informatie voor iedereen te begrijpen is. Alle ouders krijgen de set kaarten en niet alleen zogenaamde risicogroepen. Met het uitreiken van de set met kaarten kan wellicht voorkomen worden dat er problemen ontstaan. Ook geeft het ouders het idee dat de gemeente er voor hen is.


Samenwerking

Om de informatie zo goed mogelijk te laten aansluiten op behoeften van ouders en betrokken instanties, worden deze partijen volop betrokken bij het ontwikkelingsproces.


Uitvoering
De uitvoering kent diverse fasen: vooronderzoek, een periode van drie maanden waarin de set kaarten wordt uitgedeeld, en een eindmeting waarin we kijken of ouders meer kennis hebben gekregen door de verkregen informatie. Het project is gestart in het eerste kwartaal 2019 en heeft een doorlooptijd van een jaar.