Spring naar inhoud

Schuurmans en Van Esch - Water, het nieuwe gas

De gemeente staat voor de grote uitdaging om in 2050 een warmtevoorziening te hebben waarin geen aardgas wordt gebruikt en die geen CO2-uitstoot heeft. Een van de opties is aquathermie uit oppervlaktewater en afvalwater om gebouwen te verwarmen en te koelen. Uit onderzoek blijkt de (economisch haalbare) potentie van thermische energie uit water groter dan gedacht, namelijk 40% van de totale warmtevraag van de gebouwde omgeving. Zeker voor een waterrijke stad als Dordrecht is het voor de energietransitie belangrijk om deze potentiƫle waterwarmtebron te gaan ontsluiten.


Aquathermie in kaart
Wij brengen voor de gehele gemeente Dordrecht de potentie van thermische energie uit water in kaart. Deze kaart wordt via een openbaar toegankelijk webportaal ontsloten. Op deze kaart vinden inwoners precies waar en hoeveel thermische energie in de directe omgeving beschikbaar is. Hiermee kunnen grootschalige, maar ook kleinschalige (buurt)initiatieven worden gestart om deze warmte ook daadwerkelijk te gebruiken. In verschillende steden is al praktijkervaring opgedaan met het gebruik van aquathermie.
Naar verwachting is de kaart in mei 2019 gereed.


Samenwerking

Er wordt nauw samengewerkt met de gemeente Dordrecht en er is een samenwerking met het Da Vinci college.


Water, het nieuwe gas. Voorbeeld om het digitaal in kaart te brengen.