Spring naar inhoud

Tree Tracker

Logo Tree TrackerBomen zijn van essentieel belang om steden leefbaar te houden. Ze houden de stad koel op warme zomerdagen, vangen water af bij zware regenbuien, slaan CO2 op en vangen fijnstof af. De waarde die bomen op deze manier toevoegen aan de omgeving, noemen we ecosysteemdiensten. Om deze waarde te berekenen en om bomen goed te beheren, is betrouwbare boominformatie nodig. Hiervoor worden momenteel handmatige (visuele) boominspecties uitgevoerd. Deze kosten echter veel tijd en geld en vragen om schaars beschikbare specialistische kennis. Tree Tracker gaat deze inspecties grotendeels automatiseren. Zo komen we op een efficiënte wijze tot écht kwalitatief hoogwaardige boominformatie en kan de specialistische kennis waar nodig worden ingezet.


Wat is het plan?

Tree Tracker zet de nieuwste technologieën in om betrouwbare boominformatie te verzamelen. Voor dit innovatieproject verzamelen we data in de wijken Centrum, de 19e-eeuwse Schil en de Staart. We gebruiken mobile mapping data: panoramafoto’s en 3D puntenwolken die met een auto worden ingewonnen. De gegevens analyseren we met behulp van AI (Artificial Intelligence) om sneller, nauwkeuriger en objectiever boominformatie te genereren dan met visuele inspecties.


Wat is het doel?

Ons doel is om écht kwalitatief goede boominformatie te verzamelen, tegen een goede prijs-kwaliteitverhouding. Met de verzamelde gegevens kunnen we heel nauwkeurige analyses maken over de ecosysteemdiensten.

 

Samenwerking

Het project is een nauwe samenwerking tussen Sobolt, Bomenwacht Nederland en de afdeling Openbare ruimte van de gemeente Dordrecht. Sobolt levert de technische kennis van AI en Bomenwacht Nederland verzorgt de boomtechnische kennis en kwaliteitscontrole. Gemeente Dordrecht verzorgt het pilotgebied en de inhoudelijke feedback op de producten. Samen laten we Tree Tracker uitgroeien tot een volwassen product, dat het beheer van stedelijke bomen vereenvoudigt en de waarde van bomen écht goed in beeld brengt!


Uitleg items Tree Tracker